Gyula Város Önkormányzata (továbbiakban üzemeltető) nem lesz a forrásként megjelölt személy vagy szervezet (továbbiakban: felhasználó) által az üzemeltető részére rendelkezésre bocsátott, és az üzemeltető által a forrás megjelölésével a Gyulaanno.hu-n elérhetővé tett, feltöltött, beírt vagy beküldött anyagok tulajdonosa. A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a portálon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az üzemeltető által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az üzemeltető nem felel.

Az anyagok üzemeltető részére történt rendelkezésre bocsátásával a felhasználó határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt ad az üzemeltetőnek,és szavatolja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott információ (kép, videó, stb.) közzétételi, felhasználási joga a felhasználót illeti, vagy azokkal rendelkezik. Az előző szavatossági kötelezettség vállalásán és kijelentésén túlmenően, ábrákat, fényképeket, képeket, vagy teljes egészében vagy részben grafikai ábrázolás, képek, videók (együttesen: vizuális tartalmak) esetén felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy
– A felhasználó a vizuális tartalom szerzői jogaival rendelkezik, illetve a szerző engedélyezte a felhasználónak az adott vizuális tartalomnak a Felhasználási Feltételekben előírt módon történő felhasználását. (A felhasználó rendelkezik a mű licencjogaival és allicenc-jogaival. )
– A felhasználó rendelkezik az adott vizuális tartalmon szereplő valamennyi személy hozzájárulásával a Gyulaanno.hu-n történő felhasználásához, ideértve a vizuális tartalom terjesztését, nyilvános megjelenítését és többszörözését.
– A felhasználó a vizuális tartalom után esetlegesen járó szerzői jogdíjat megfizette.

Felelősség a Gyulaanno.hu-n elhelyezett vagy hozzáférhetővé tett tartalmakért és az Üzemeltető felelősségének korlátozása:
Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználók által beküldött információkért és a Gyulaanno.hu hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A felhasználó által az üzemeltetőnek átadott tartalomért, (ideértve a tartalom által okozott, illetve egyébként azzal összefüggésben felmerült), vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a tartalmat átadó felhasználó tartozik felelősséggel. A jogsértő tartalmat az üzemeltető a jogsértésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul eltávolítja.

Minden felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa üzemeltetőnek átadott tartalom harmadik személyek jogait vagy egyébként általában a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Amennyiben a Gyulaanno.hu használatával, vagy az üzemeltetőnek átadott tartalommal kapcsolatban harmadik személy, szervezet, hatóság vagy bíróság előtt eljárást indít, a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Eltávolítási felhívás esetén az üzemeltető a kifogásolt információt jogsértő jellegének vizsgálata nélkül azonnal törli, illetve a hozzáférést nem biztosítja tovább.

Ezekben az esetekben az üzemeltetőt semmilyen további felelősség nem terheli.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett művön fennálló jogot sértő tartalom vagy információ eltávolítása vagy a hozzáférés megszüntetése során az üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-ában szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás alapján jár el.
Minden felhasználó, aki a Gyulaanno.hu-n bármilyen kommentálható megjelenési formát indít, felel az ott megjelenő, saját és mások által létrehozott, tartalmakért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználó által üzemeltetőnek átadott tartalomért. A tartalmak letöltése során bekövetkezett kárért, így
– tartalmak értesítés nélküli vagy
– értesítéssel egybekötött törlésének,
– az oldal időleges, vagy örök, részleges vagy teljes leállásának következtében bekövetkező kárért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalain elhelyezett tartalmak szerzői jogainak tisztaságáért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget más (a Gyulaanno.hu-tól különböző) tartományokban elhelyezett, és Gyulaanno.hu oldalain hivatkozott tartalmakért, ám a bizonyítottan jogsértő tartalmakra mutató hivatkozásokat az üzemeltető igyekszik haladéktalanul eltávolítani.